Historie

Firma 2D$S spol. s r. o. vznikla v roce 1991, kdy se věnovala výrobě a opravám optických přístrojů (RP4T, L10, atd.). V roce 1994 byla zakoupena lisovna plastů od agrodružstva Brťov v Lipůvce. Firma si poté pronajala výrobní prostory v areálu agrodružstva a přestěhovala se ze svého původního sídla na Hybešové ulici v Brně. V těchto pronajatých prostorách byla firma dále rozvíjena a modernizována . Neustálé zkvalitňování výroby a zkracování dodacích termínů nás přimělo k nákupu jak vlastního konstrukčního software, kdy jsme se po velmi pečlivém výběru rozhodli pro 3D objemový modelář SolidWorks, který v současné době provozujeme, tak i k vlastní EDM (elektroerozivní obrábění) technologii, kde jsme cítili naprostý nedostatek volných kapacit u kooperátorů v našem okolí. Volba padla na špičkové švýcarské stroje Agie. Drátovka AgieCut Classic 2 a hloubička Agie Impact slouží nejen pro naše potřeby, ale i pro kooperaci firem z okolí. Jako poslední investice do technologie EDM byl nákup profesionálního CAM software PEPS, který slouží ke generaci NC kodu pro drátovku. Paralelně s rozvojem nástrojárny dochází i k rozvoji lisovny. Původních sedm lisostřiků Battenfeld z roku 1991 je postupně doplňěno lisostřiky Arburg. Jedna z posledních investic byla stroj na mikronavařování laserem od německé firmy VISION. Díky tomuto zařízení jseme schopni velice rychle reagovat na potřebu oprav a úprav nástrojů našich zákazníků.

V roce 2009 z důvodů nevyhovujících podmínek stávající provozovny, nutnosti snižování výrobních nákladů a dodacích termínů je firma přestěhována do nové moderní haly v nedaleké Kuřimi.  Nové umístění výrobních prostor je v areálu TOS Kuřim. Výhodou je umístění naší provozovny několik stovek metrů od hlavního tahu z Brna na Svitavy a Hradec Králové.