Operačního program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Výměna strojního vybavení ve společnosti 2 D $ S spol. s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0014015

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti spojených s provozem dvou vstřikolisů Battenfeld 350 CD a 500 CD a snížení materiálových a produkčních ztrát v rámci výroby. Předmětem projektu je náhrada dvou starých hydraulických vstřikovacích lisů, které slouží k lisování výlisků z plastů za nové plně elektrické stroje od firmy JSW. V důsledku projektu dojde ke snížení energetické náročnosti výroby, nové stroje budou mnohem efektivnější s menšími materiálovými ztrátami a s nižšími nároky na servis, bude zajištěna větší hospodárnost provozu a to povede k celkové větší ekonomické efektivnosti podniku.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

- Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0014015
- Popis projektu: cíle a výsledky projektu. Postačí stručně, například:
Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost. Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti
spojených s provozem dvou vstřikolisů Battenfeld 350 CD a 500 CD a snížení
materiálových a produkčních ztrát v rámci výroby. Předmětem projektu je náhrada
dvou starých hydraulických vstřikovacích lisů, které slouží k lisování výlisků
z plastů za nové stroje. V důsledku projektu dojde ke snížení energetické
náročnosti výroby, nové stroje budou mnohem efektivnější s menšími
materiálovými ztrátami a s nižšími nároky na servis, bude zajištěna větší
hospodárnost provozu a to povede k celkové větší ekonomické efektivnosti podniku.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.