Služby

 
 • lisování složitých i jednoduchých výlisků z termoplastů dle zadání zákazníků
 • lisujeme z běžných termoplastů i speciálních kompaundů vyráběných dle potřeb zákazníků
 •  jsme schopni na našem strojním vybavení ( lisostřicích ) vyrábět dílce do hmotnosti 500 g a zavírací síly 150 t.
 • jsme vybaveni zařízením pro regulaci vstřikování pomocí systému horkých trysek. Pro dokonalý výsledek spolupracujeme v této     oblasti s firmou  .
 • pro temperaci vstřikovacích forem používáme temperační zářízení na bázi vody ( do 90 st C ), nebo olej ( do 150 st C ).
 • jsme schopni vyrábět dodávat dílce potiskované technologií sítotisku a tamponového tisku.
 • jsme schopni vyrábět dodávat dílce potiskované technologií IML (In-mould labellig )
 • laserový potisk
 • lakování výlisků ( externě )
 • pokovování ( externě )
 • kompletace výlisků s ostatními dílci do sestav