Konstrukce a technologická příprava

V naší konstrukční kanceláři využíváme bohatých zkušeností našich konstruktérů. Od roku 1997 používáme pro konstrukci, analýzy, technologickou přípravu a technickou dokumentaci 3D parametrický modelář . 
 

CAD

Pro vývoj, konstrukci výlisků, forem a přípravu pro EDM používáme jeden z nejrozšířenějších softwarů - CAD  . Tento software má velmi rozsáhlé možnosti exportních formátů pro ostatní CAD a CAM systémy, prototyping i pro designérské a grafické systémy.

FDM - RYCHLÁ VÝROBA PROTOTYPŮ

Rapid Prototyping (FDM) - jedná se o technologie pro transformaci trojrozměrného počítačového modelu do fyzického výrobku, pomocí které je možné realizovat celý proces během několika hodin a to přímo v kanceláři vývojového pracovníka.

CAM ( externě )

V této oblasti Vám můžeme nabídnout obrábění nejmodernější, kvalitní a přesnou technologii od firmy DMG. Pro technologickou přípravu používáme špičkové programy PowerSHAPE a PowerMILL od firmy Delcam .

3D DIGITALIZACE A MĚŘENÍ  (externě )

Nabízíme proces, transformace fyzického výrobku do počítačového modelu (Reverse Engineering), za použití skenerů . Tuto technologii využíváme hlavně pro výrobu nových, nebo opravy starých poškozených velice tvarově komplikovaných dílců.