Služby

• vývoj a konstrukce výlisků včetně analýz tečení, smrštění, deformací a kinematiky

• výroba prototypových modelů metodou 3D tisku nebo CNC frézování a prototypových forem

• tvorba neexistující 2D a 3D výrobní dokumentace pomocí digitálního skenování původních dílců

• konstrukce nástrojů pro vstřikování, lisování, stříhání a výroba přípravků

• konstrukce a příprava pro EDM a CNC obrábění

• výroba elektrod pro EDM obrábění

• EDM obrábění

• CNC 3 - osé frézování  ( externě )

• CNC 5 - osé frézování  ( externě )

• laserové mikro navařování

• pulsní mikro navařování

• výroba forem pro vstřikování plastů

• výroba forem pro vstřikování pryže

• výroba střižných a lisovacích nástrojů

• výroba protlačovacích nástrojů na výrobu etiket

• výroba kontrolních a montážních přípravků

• výroba nových a oprava poškozených dílů i bez výrobní dokumentace